POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Sławomir Zabieglik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hunter Extreme Sławomir Zabieglik z siedzibą w Kolbudach [83-050] przy ul. Przemysłowej 3

 

  1. Cele i podstawy przetwarzania

2.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

2.1.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą wykorzystania wizerunku

2.1.2 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą marketingu bezpośredniego

2.1.3 [art. 6 ust 2 lit a RODO] wyrażoną zgodą wynikającą z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2.1.4 [art. 6 ust 1 lit b RODO] chęcią zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą lub jej wykonaniem, współpracą

2.1.5 [art. 6 ust 1 lit c RODO] realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

2.1.6 [art. 6 ust 1 lit f RODO] prawnie uzasadnionym interesem Administratora

2.1.7 [art. 9 ust 2 lit a RODO] wyrażoną zgodą

2.1.9 [art. 9 ust 2 lit c RODO] ochroną żywotnych interesów osoby, która fizycznie lub prawnie jest niezdolna do wyrażenia zgody

2.1.10 [art. 9 ust 2 lit h RODO] zapewnieniem profilaktyki zdrowotnej, opieki zdrowotnej, leczenia

 

  1. Odbiorcy danych osobowych

3.1 podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych:

3.1.1 firmy odpowiedzialne za obsługę strony internetowej,

3.1.2 firmy świadczące usługi hostingu serwerów

3.1.3 dostawcy aplikacji wspomagających pracę Administratora

3.1.4 firmy świadczące usługi BHP

3.1.5 Biuro usług księgowych

3.2 inni Administratorzy:

3.2.1 firmy świadczące usługi prawne

3.2.2 firmy świadczące usługi kurierskie, posiadające status operatora pocztowego

3.2.3 podmioty medyczne, świadczące usługi z zakresu medycyny pracy, służby medyczne [Szpitale, Ośrodki Zdrowia]

3.2.4 organy sprawujące nadzór pedagogiczny [Kuratorium Oświaty]

3.2.5 Firmy Ubezpieczeniowe

3.2.6 Właściciele ośrodków wypoczynkowych

3.2.7 Google [doubleclick, YouTube]

3.3 Współadministrator [z uwagi na wykorzystywanie narzędzi do celów marketingu]:

3.3.1 Facebook

 

4. Przekazywanie danych do Państw Trzecich [poza obszar EOG]

4.1 Dane będą przekazywane do Państwa Trzeciego w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych Facebook oraz poprzez wykorzystanie narzędzi analitycznych Google. Poziom zabezpieczeń został wskazany przez Facebook oraz Google w Polityce Prywatności.

4.2 W związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań firm mających swoją siedzibę poza obszarem EOG, istnieje prawdopodobieństwo przekazywania danych osobowych do Państwa Trzeciego. Administrator zawsze potwierdza aktywne uczestnictwo firmy współpracującej w Privacy Shield.

 

  1. Sposób zbierania danych osobowych

5.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:

5.1.1 bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do realizacji zawartych umów, zlecenia

5.1.2 dane zebrane przez Organizatora wyjazdu

5.1.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej, strony www, fanpage FB

5.1.3 za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja użytkownika, rodzaj urządzenia, odwiedzone podstrony

5.1.4 dane zbierane podczas administrowania fanpage za pośrednictwem Facebook w przypadku osób niezarejestrowanych to anonimowe dane statystyczne, natomiast w przypadku osób zarejestrowanych przetwarzane są dane zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika profilu Regulaminem oraz Polityką Prywatności Facebook.

 

  1. Mechanizm cookies na stronie internetowej

6.1 pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji.

6.2 pliki cookies zewnętrzne przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witryną www, wykorzystując do tego celu narzędzia Google [Analytics, doubleclick.net, Youtube] i Facebook

 

  1. Czas przechowywania danych osobowych

7.1 do czasu wycofania udzielonej zgody

7.2 przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

7.3 w przypadku udziału w procesie rekrutacyjnym:

7.3.1 dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji

7.3.2 w przypadku wyrażonej zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy

7.4 w przypadku plików cookies sesyjnych przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki

7.5 w przypadku plików cookies trwałych przechowywane są do czasu ich usunięcia

7.6 w przypadku plików cookies jest możliwość ograniczenia lub ich wyłączenia w każdym czasie. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki.

 

  1. Profilowanie

8.1. w związku z korzystaniem z plików cookies zewnętrznych, zbierane są i analizowane informacje pozyskane za ich pośrednictwem

8.2 pliki cookies pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google w celu wyświetlania reklam. Można zmieniać swoje zainteresowania, decydować, czy chcesz, by dane były używane do pokazywania trafniejszych reklam, a nawet włączać lub wyłączać określone usługi reklamowe w przeglądarkach swojego urządzenia

8.3 można korzystać z dodatku Google do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google na wszystkich wyświetlanych stronach

8.4 można wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki prywatności swojego profilu, jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych w plikach cookies zewnętrznych, umieszczanych przez Facebook, bądź możesz złożyć wniosek o usunięcie profilu z fanpage Administratora.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

9.1 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii

9.2 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Podmiot Współpracujący

9.3 prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9.4 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa]

 

  1. Podanie danych osobowych jest

10.1 dobrowolne, gdy korzystacie Państwo z fanpage Administratora a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień prywatności profilu oraz sposobu korzystania z fanpage

10.2 dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki

10.3 dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody

10.4 warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, zlecenia a bez ich podania nie jest możliwa odpowiedź na zapytanie lub zawarcie umowy

 

  1. Bezpieczeństwo danych

11.1 Połączenie pomiędzy serwerem Administratora a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL

11.2 Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.